Set bộ siêu xinh sỉ nhập bán chạy thôi rồi.
Sỉ 73k-95k
#set #setyem #setsomi