Thông tin shop


Ngày tham gia: 14/11/2019
Email: hopquaphuonghoang@gmail.com

Chính sách bán sỉ:
- Đơn hàng từ 500.000 đ - Giảm giá 5% giá bán lẻ.
- Đơn hàng từ 1.000.000 đ - Giảm giá 10% giá bán lẻ.
- Đơn hàng từ 2.000.000 đ - Giảm giá 20% giá bán lẻ.
- Đơn hàng từ 5.000.000 đ - Giảm giá 25% giá bán lẻ.
- Đơn hàng từ 10.000.000 đ - Giảm giá 30% giá bán lẻ.
- Đơn hàng từ 20.000.000 đ - Giảm giá 35% giá bán lẻ.
*** Lưu ý: giá trên chưa bao gồm VAT 10%.