Son lì màu siu đẹp nha quí zị Sỉ 95k / cây Được tặng những cánh hoa siu xinh lung linh lun nha