Sỉ từ 3 sản phẩm. Giá bán lẻ sản phẩm là 270k
Mua nhiều giá rẻ

Sản phẩm là dùng dịch vệ sinh vùng kín 150ml với đầu bọt. Sản phẩm giúp làm sạch, thơm, hồng vùng kín