Tai bluetooth GX-3 thời gian chờ lên đến 60 ngày pin siêu trâu