Kết nối bluetooth thuận tiên cho chúng ta khi đi ra đường ,không cần móc đt ra để nghe,hay thậm chí là những chiếc tai nghe dây vướng víu
Chỉ với 1 chiếc tai nghe nhỏ gọn ,bạn có thể nghe gọi trự tiếp thoải mái

đàm thoại khoang hơn 3h

khoảng cach kết nôi 10m.