kết nối bluetooth 3.0 sử dụng dễ dàng,

khoảng cách kết nối lên tới 10m

sử dụng đàm thoại liên tục được khoảng hơn 3h