Duỗi Siêu thẳng Ld88
Dung tích: 1000mlx2
Xuất xứ: Ý
✔️Độ ph 9.4
✔Bất chấp các thể loại tóc cứng đầu
✔Tóc Rễ Tre gặp Duỗi Siêu Thẳng LD 88 cứ mướt mườn mượt
✔Ưu điểm :Nhanh giãn nở_Mùi thuốc thơm_Thuốc Có Độ dưỡng nhiều _ Độ Thẳng Mềm Mại Bền Lâu
✔Giá Hợp Lý Phù Hợp Cho Tất Cả Các Khu Vực Từ Trung Bình Tới Cao Cấp