KẸP CÁCH NHIỆT
MỘT SẢN PHẨM TIỆN LỢI, RÚT NGẮN THỜI GIAN UỐN TÓC, KHÔNG CẦN GIẤY CUỐN, KHÔNG CẦN CHUNG BUỘC,
CÔNG DỤNG:
CHỐNG NGẤN, CHỐNG NHIỆT.
CÁCH DÙNG: QUẤN TÓC CẦN UỐN LÊN LÔ SAU ĐÓ DÙNG KẸP, KẸP LÊN.