KÍCH XOĂN SALA LÀM CHƠI CŨNG XOĂN KHÔNG PHÂN BIỆT TAY NGHỀ...
Bất chấp tất cả các chất tóc, Không cần mềm hoá chuẩn Tóc nào cũng xoăn Kể cả tơ mảnh
Sóng chưa căng - nhanh duỗi sóng - sóng bị vỡ ,oải sóng - không xoăn tít - không vào lọn vvv ......
Tóc tơ mỏng ko lên sóng ... KÍCH XOĂN THẦN TỐC
BÔI LÀ XOĂN - BÔI ĐÂU XOĂN ĐẤY - KHÓ MẤY CŨNG XOĂN ...
Khẳng định 100% là giúp bạn thành công ngay cả những chất tóc khó như ( tơ mỏng mảnh,phủ bóng ,phủ bạc nhuộm đen )
Chỉ cần bôi lên ngọn tóc trước khi lên trục
Cho ra sóng căng khỏe bóng mềm bật lên ngay cả chất tóc tơ mỏng mảnh
Sản phẩm dành cho các bạn còn non yếu về mềm hoá.