Uốn nóng sinh thái lusy 1000ml X 2
Dòng uốn nóng hương thơm, chiết suất từ tự nhiên,
Uốn tạo sóng cực căng, độ đàn hồi tự nhiên, xoăn nhiều
Cực kỳ dễ uốn
Thành phần có chưa collagen tươi kết quả sau khi uốn không gây khô xơ tóc