Uốn xoăn nóng dành cho tóc yếu collagen nanimo
Dung tích: 450mlx2
Nồng độ ph 4.5 chuyên uốn tóc yếu