Dây nịt da cá sấu

Phân loại: Dây Nguyên 3,5cm & 4cm

Được làm từ Da cá sấu nguyên bảng ,không nối.

Được tuyển chọn tất cả từ Da Cá Sấu . Đúng tuổi, nên Hoa văn sắc xảo và tinh tế.

BẢNG GAI VÀ BẢNG TRƠN

Sản Phẩm được BẢO HÀNH TRONG SUỐT THỜI GIAN SỬ DỤNG.

Đảm Bảo giá tốt nhất Thị trường.

Chính sách hỗ trợ KH SỈ:

​Gía tốt nhất
Kiến thức về Da, Sản phẩm
Kinh nghiệm Bán hàng.