Bản 2 cm
Chất da bóng
Ở âu có thun co gian eo bao nhiêu cũng vừa
Được phối với hai viên ngọc tinh tế
Ai sĩ Zalo 0935473734