PHỤ KIỆN BAO GỒM.

1. Micro C11.

2. Dây sạc.

3. Dây lấy nhạc dây 2 đầu 3.5.

4. Dây live dây 1 đầu micro USB 1 đầu 3.5.

5. Tai nghe.

6. Bông lọc.

7. Hộp đựng sản phẩm