👉Cắt sét AC 1 Pha 50kA 2 cực Hãng Prosurge
👉Cắt sét AC 3 Pha 50kA 4 cực Hãng Prosurge
👉 Cắt sét DC 600Vdc 50kA 2 cực Hãng Prosurge
👉 Cắt sét DC 1000Vdc 50kA 3 cực Hãng Prosurge
🤜 MCB 16A 800Vdc 2 cực FEEO
🤜 MCB 32A 800Vdc 2 cực FEEO
🤜 MCB 16A 1000Vdc 4 cực FEEO
🤜 MCB 32A 1000Vdc 4 cực FEEO
👌 Cáp điện DC 1,8kV Cadivi/VN
👉 Vật tư tiếp địa
👉 Vật tư chống sét
👉 kim thu sét Stormaster ESE SS
➡️ Cung Cấp tủ Solar , tủ bảo vệ năng lượng mặt trời theo chuẩn Âu từ 1kW
Truy cập vào Website theo link sau:
https://huyhoangtech.com.vn
• Hoặc liên hệ trực tiếp qua hotline sau :
HOTLINE MIỀN NAM : 0765 174 808 (zalo)
HOTLINE MIỀN TRUNG : 0935 384 279 (zalo)
HOTLINE MIỀN BẮC : 0981 891 315 (zalo)