Thông Tin Sản Phẩm:
• Kim thu sét Stormaster ESE 15 SS.
• Bán kính bảo vệ tiêu chuẩn (cấp IV): 51m
• Loại: Stormaster ESE 15 SS
• Màu sắc: Inox.
• Hãng sản xuất: LPI
• Xuất xứ: Úc.
• Thời gian bảo hành: Bảo hành 12 tháng.
• Tiêu chuẩn áp dụng NFC 17102-2011
• Thử nghiệm: bởi phòng Lab ITE HV (EU)
• Nhập khầu từ ÚC, CO, CQ đầy đủ