Vải cotton xí nghiệp mềm mát. Đường may kỹ đẹp. Size 1-8 (8-24kg) form to.