sỉ 29k-48k
xưởng sản xuất trực tiếp k qua trung gian.
từ 1.2x