Số lượng: 3 áo/ bịch

Kích thước:

Trọng lượng:

Chất liệu: 100% cotton