Số ký dưới 54kg mặc dc
Vòng 1 : 90cm đỗ lại
Vòng 2 : 72cm đỗ lại
Vòng 3 : 92cm đỗ lại