Ba rọi sườn Nga Minatops
Quy cách thùng từ 27~32 kg
Hàng có sãn tại kho Q12