Cá hồi Chile đông lạnh không đầu.
size 3-5kg /con
Thùng 25kg.
Chuyên dùng cho cửa hàng bán lẻ, hệ thống bò bitet, BBQ...