Ốc Hương Quế nhập khẩu đã trụng sơ qua. Cấp đông.
Size 80/100 con /kg.
Tiện lợi cho quán ốc, quán nhậu, Bufet,
Thịt ngọt, không dai, thơm