Như tiêu đề,
Mình chuyên cung cấp chà bông cá lóc nhà làm sỉ và lẻ, đảm bảo:
- Không dùng chất bảo quản.
- Không phẩm màu.
- Nguyên liệu từ 100% cá lóc tươi.
Vui lòng liên hệ hợp tác qua số: 0915 80 44 00.
Xin cảm ơn.