Hỗn hợp 6 loại hạt : óc chó,macca,hạnh nhân bơ,thông,hồ đào,dẻ cười
Mỹ Úc
Đảm bảo , công bố và ATTP