Trang trại Mủ Trôm Trương Hùng cung cấp những hạt mủ trôm có chất lượng từ bên trong lẫn bên ngoài. Được gia công tỉ mỉ và đặt tiêu chí “Sạch sẽ đi đôi với chất lượng” lên hàng đầu.
Trang trại Mủ Trôm Trương Hùng đã được Bộ Y Tế - Viện Y Tế Cộng Đồng chứng nhận là “Sản Phẩm Sạch” và không có chất bảo quản.
Thông tin liên hệ:
Trang trại Mủ Trôm Trương Hùng:
Xã Mỹ Sơn - Huyện Ninh Sơn - Tỉnh Ninh Thuận
0945197386
0356975768
#mutrom #mutromtruonghung