🦈🦈Cá Hồi Nauy - Tươi không cần tưới 🦈🦈
🔥 Nguyên con 4,5-5kg 👉 340k/kg
🔥 Phi lê 👉 440k/kg