Cua ca mau mọi người nhé.cua nhiều gạch nhiều thịt.đam bảo chất lượng.uy tín là hàng đầu