🍓🍓Dâu Hàn hộp 330g và 500g 🍓🍓
👉Dâu 500g - lẻ 270k
👉Dâu 330g - lẻ 210k

🔥🔥Giá sỉ dâu Hàn 330g - khay 4 hộp🔥🔥

Dưới 3 khay: 760/khay
4-10 khay: 740k/khay
Trên 10: 720k/khay
🔥🔥 Giá sỉ dâu Hàn 500g - khay 4 hộp🔥🔥

Dưới 3 khay 1000k/khay
Từ 4-10 khay 980k/khay
Từ trên 10 khay 950k/khay