E có loại hàng khố hoặc tươi , có 4 loại tính theo chiêì dài như sau :
Loại dưới 7 cm là 40k 1 con.
Loại 7-10 cm là 120k 1 con
Loại 11-13 cm là 150k 1 con
Loại 15-18 cm là 250k 1 con
Sao biển, hải sâm,hải yến loại trung bình 40k 1 con a nhé.
A lấy loại nào báo e số lượng e gửi a ạ