Khô gà lá chanh loại ngon được làm từ ức gà tươi
Sỉ chỉ từ 5kg