Bưởi Đoan Hùng : tôm to, bóng, nhiều tầng, ráo tôm, vàng xuộm. Bưởi để xuống nước ăn ngọt lịm rất ngon.