cốm làng vòng đặc sản Hà Nội. nhà em làm nên đảm bảo chất lượng trên từng hạt cốm .liên hệ em nhé 0977222881.