Cung cấp hành tím Vĩnh Châu sỉ & lẻ .
Gần tết nên nguồn hành bán rất điều.
khách sỉ & lẻ có nhu cầu xin lh để biết chi tiết: 0836412151