CTY e đang có khoảng 500kg đậu nành sấy hết hạn sử dụng cần bán lại cho bạn nào đang cần để làm thức ăn chăn nuôi. ai cần liên hệ mình nhé