Hạt điều rang muối Bình Phước
loại a, Việt Nam, đầu mùa hoặc giữa mùa
đóng hộp
giá 250k/ 1kg
một thùng 10 kg