hạt thơm ngon, những người mang bầu ăn để con được thông minh thêm...