Khô đặc sản Gia Lai. bịch 250g và bịch 500g
Hàng oder