khô nhái.....
khô rắn....
khô cá lóc....
khô cá chạch....
khô cá kèo....
khô cá sặc...
khô mực.....
tôm khô....
khô cá đuối....
100% thiên nhiên. ko phẩm màu. ko chất bảo quản. vệ sinh an toàn thực phẩm.