khô gà lá chanh nhà làm. đảm bảo hợp vệ sinh k phẩm màu. k chất bảo quản.
100% gà sạch an toàn