sỉ từ 5kg
càng nhiều giá càng tốt hơn.
gần tết giá khô tăng rồi