mực loại 8,9con/1kg nhé , em có tất cả các loại mực nhỏ khác