mực rim nhà làm,không chất bảo quản
bảo quản ở nhiệt độ bình thường