Ngũ cốc KKOH SHAEM FOOD có chứng nhận FDA của cục quản lý an toàn thực phẩm Hoà Kỳ.
⭐️Loại hộp 15 gói, 1 thùng 24 hộp
⭐️Loại hộp 30 gói, 1 thùng 6 hộp
🌟Loại hộp 50 gói, 1 thùng 8 hộp