sản phẩm chất lượng tuyệt hảo. không chất bảo quản bao trả đổi nếu sản phẩm không đúng chất lượng.