Thịt gác bếp một món ăn quen thuộc của người Tây Bắc dành cho bạn nhậu.