100% Nguyên chất với hàm lượng cucurmin cao
Số lượng sỉ ít nhất 3kg
Giá tốt hơn khi lấy từ 5kg
Liên hệ: 0933222923