tỏi cay, thơm nồng, trị ho, sổ mũi, đầy hơi, ăn không tiêu rất hiệu quả. đặc biệt phù hợp cho ăn thịt đỏ nướng nha. có chính sách bán sỉ nha khách hàng in