Nhập khẩu chính ngạch từ Úc
Có loại cán dẹp và cán vỡ
Bao 25kg
Giá tốt hơn khi lấy từ 2 bao
Liên hệ: 0933222923